Se dă următorul caz: avem un tabel excell cu mai multe foi (sheets) pe care vrem să le transformăm în fișiere separate. Iată pașii pe care trebuie să-i urmăm:

Creăm un nou folder în care copiem fișierul care trebuie spart (facem asta deoarece procesul de spargere crează mai multe fișiere pe care le salvează în același folder cu fișierul de bază). Deschidem fișierul și apăsăm combinația de taste ALT+ F11. Mergem în partea de sus la tabul Insert și apăsăm pe opțiunea Module. Acum urmează să introducem codul de mai jos:

Sub Splitbook()
'Updateby20140612
Dim xPath As String
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
xWs.Copy
Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".xlsx"
Application.ActiveWorkbook.Close False
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

După ce am copiat codul apăsăm tasta F5 și gata. Excellul va transforma automat foile din tabelul excell în fișiere individuale.

P. S. Aveți grijă să nu fie denumită vreuna dintre foile din registrul excell cu același nume ca registrul pentru că nu va funcționa corect transformarea.

Mai jos puteți vedea în imagini pașii care trebuie urmați pentru a opera transformarea.